ACTIVITEITEN

Het organiseren van activiteiten op school vraagt veel menskracht.
Aan het begin van het schooljaar kunt u zich via de interesselijst  aanmelden als hulpouder voor de diverse activiteiten. Voor de uitvoering van de betreffende activiteit zal de coördinator van de Activiteitencommissie contact met u opnemen of u daadwerkelijk nog beschikbaar bent om te helpen. Zonder voldoende hulpouders kan een activiteit niet slagen, wij hopen daarom dat weer veel ouders/verzorgers zich willen aanmelden.

Schoolfonds.
Een schoolfonds is nodig om verschillende zaken te bekostigen die niet gesubsidieerd worden zoals:
- Sinterklaasfeest
- Kerst- en Paasvieringen
- Carnaval
- Diverse uitstapjes
- Schoolongevallenverzekering
- Uitbreiding documentatiecentrum
- Creamiddagen enz.
Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 47,50 per schooljaar per kind. Om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden, verzoeken wij u in 1 keer te betalen. Als betaling in 1 keer problemen geeft, dan kunt u dit aan de directeur kenbaar maken. Wij komen dan een gespreide betaling met u overeen.
U ontvangt via de penningmeester aan het begin van het schooljaar bericht omtrent de betaling van het schoolfonds d.m.v. een factuur die u krijgt vanuit school. Graag betaling onder vermelding van de naam en groep van uw kind. Bij het verlaten van de school voor het einde van het schooljaar wordt er geen restitutie verleend.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work