Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en is onderdeel van de RVKO. Vanuit het katholieke geloof hebben wij als kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, verantwoordelijkheid, respect, geloof en hoop. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem en bieden hoogwaardig onderwijs door, naast basisvaardigheden als taal en rekenen, tegemoet te komen aan vaardigheden die verwerkt zitten in onze bouwstenen.

‘Worden wie je bent’ is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Door samen elke dag een stapje beter te willen worden, stimuleren wij een onderzoekende houding en hebben we plezier in de dingen die we doen. Hiervoor willen we zowel onze leerlingen als medewerkers en ouders in hun kracht laten staan. 

Visie: Waar gaan we voor? 

Op de Mgr.Bekkers blijven we kennisoverdracht, middels een expliciete instructie, belangrijk vinden. In een maatschappij waarin echter alle kennis binnen no-time te ‘Googelen’ is, hoeft niet alle kennis meer aangeleerd te worden. Zo werd tot een aantal jaar geleden leerlingen nog meer dan 1200 landen en steden aangeleerd bij het vak Topografie. Dit noemen we ook wel zachte kennis.  We leren leerlingen daarom hoe zij met harde kennis en de juiste vaardigheden informatie kunnen opzoeken. Onze leerlingen zitten gemiddeld acht jaar op de basisschool, maar zullen daarna nog langer met onderwijs, in welke vorm dan ook, in aanraking komen. Daarbij komt ook nog dat de ontwikkelingen in de huidige maatschappij elkaar zo snel opvolgen dat voor de meeste kinderen ook na hun opleiding nog diverse nascholingen te wachten staan. Dan is het belangrijk dat je de vaardigheden bezit die leren plezierig maken. We bouwen dit fundament op met de volgende bouwstenen: 


Identiteit

De Mgr Bekkersschool heeft een katholieke achtergrond. Naast het vieren van de christelijke feestdagen vinden wij het belangrijk om onze levensbeschouwelijke visie te vertalen naar respect voor elkaar en de omgeving. Hierbij hoort ook onderwijs over andere culturen, geloofs- en levensovertuigingen. In de klas maken wij duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. Wij hanteren door de gehele school het gedragsprotocol. Ook leren we de kinderen zich te verplaatsen in anderen, eerst zelf een oplossing te zoeken voor een probleem en bewuste keuzes te maken. Hiervoor gebruiken we de methode 'Sociale en Morele talenten'. Voor leerlingen die dat nodig hebben, kunnen we Rots en Water trainingen aanbieden. 

Talenten

In een toekomstige maatschappij, waarbij door de digitalisering verwacht wordt dat steeds meer werk overgenomen zal worden door robotisering, wordt het steeds belangrijker om een waarde te hebben. Op de Mgr.Bekkersschool zien we het als onze taak om talent en voorkeuren van leerlingen te herkennen. Hiermee stellen we leerlingen in staat om zich te onderscheiden en te excelleren. Naast dat we kijken naar de voortgang van onze leerlingen en ons onderwijs hierop afstemmen, kijken we ook naar wat onze leerlingen leuk vinden en waar zij goed in zijn. Hiervoor bieden we onze leerlingen de mogelijkheid om regelmatig deel te nemen aan een les op het gebied van expressie en/of persoonsvorming naar keuze. Leerkrachten kiezen hierbij voor het geven van lessen waar hun expertise ligt. Hiernaast zullen we op basis van meervoudige intelligentie kinderen steeds vaker een verwerkingsvorm laten kiezen en ontdekken die bij hen past om een (basis)doel te behalen.

Samenwerken

Samen werken is samen leren. Op school leren we de kinderen zelfstandig te werken waarbij ze elkaar leren te helpen. Deze samenwerking uit zich ook in de sport-, spel- en creatieve activiteiten. We zien onze school als een leefgemeenschap waarin kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Belangrijk hierin is een goed contact tussen ouders en school.

 

Eigenaarschap

Ons onderwijs moet zinvol zijn voor onze leerlingen. In de toekomstige maatschappij zal de wereld sneller en sterker veranderen dan ooit. Werknemers moeten steeds meer zelfstandig doelen stellen, problemen oplossen en werken met een grote verscheidenheid aan klanten en collega’s. Een leven lang leren is hiervoor van cruciaal belang. Als school vinden we het daarom belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij hun ontwikkeling en dat zij ervaren dat zij hier zelf invloed op kunnen hebben. Wij werken daarom in alle groepen met een datamuur en een leerlingenbord. Vanaf groep 3 werken alle leerlingen met een portfolio. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar ons schoolplan.  

Betekenisvol onderwijs

Ons motto ‘Zin in school’ geven we vorm door ons onderwijsaanbod betekenisvol te maken voor onze kinderen. Waar mogelijk werken we met concrete materialen en bieden we verschillende coöperatieve werkvormen aan. Met onze leerlingen staan we tijdens de lessen stil bij het belang van het lesdoel. ‘Waarom is het belangrijk om dit te leren?’ is hierbij een belangrijke vraag. Hiernaast trachten we onze lessen aan te laten sluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen, waarmee we leerlingen prikkelen interesse te krijgen voor zaken waar ze eerst nog geen weet van hadden. ‘Wat zou jij graag leren over dit onderwerp?’ is hierbij een veelgebruikte vraag . Regelmatig laten we leerlingen zelf informatie opzoeken of vaardigheden/activiteiten uitproberen. Hiermee stimuleren we kinderen een onderzoekende houding aan te nemen.  

Zelfkennis

Ons gedrag wordt vaak bepaald door emoties, terwijl we ons hier vaak nauwelijks van bewust zijn. Ieder kind heeft zijn eigen emoties. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen. Door onze sociaal- emotionele lessen laten we leerlingen ontdekken waar hun emoties vandaan komen, welke eigenschappen bij hen passen en over welke sociale- en morele talenten ze beschikken. Vanuit zelfinzichten stellen we leerlingen in staat om vanuit hun eigen ‘ik’ te werken aan hun eigenschappen en sociale en talentvolle competenties. 


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work