Mgr. Bekkersschool te Spijkenisse. Zin in school!
Voor ouders

Introductie

Om duidelijkheid te verschaffen in waar u als ouder rekening mee moet houden, of wat u kunt verwachten zijn op een aantal specifieke onderdelen protocollen vastgelegd door de school of bestuur. Vaak wordt daar in de schoolgids naar verwezen.

Hieronder vindt u een overzicht en een uitwerking van de op onze school geldende procedures:

Ziek of te laat.
Ouders en school hebben er, in het belang van het kind, samen belang bij dat een kind zo min mogelijk aan lessen mist. Iedereen kan ziek zijn en je verslapen kan iedereen overkomen.
Meld uw kind bij voorkeur voor kwart over 8 af. 
Dit kan via de telefoon of via het emailadres: afwezig@mgrbekkers.nl. Hebben wij geen bericht gekregen van ouders en is een kind afwezig, dan wordt u door school gebeld om er zeker van te zijn dat de kinderen veilig zijn.
In sommige gevallen blijft het niet bij een enkele keer te laat komen of afwezig. In het document verzuimbeleid kunt u zien hoe wij omgaan met (regelmatig) verzuim.

Medicijnprotocol
Een basisschool mag geen medicijnen toedienen zonder de uitdrukkelijke toestemming van ouders. In het medicijnprotocol staat beschreven hoe dat werkt en welke toestemmingsformulieren u moet invullen om medicijnen op
school te laten geven. (deze formulieren kunt u uiteraard ook opvragen op papier op school.

Informatieplicht gescheiden ouders
Regelmatig worden de scholen geconfronteerd met de vraag of zij wel of geen informatie mogen of moeten geven in situaties van echtscheidingen. Dat was voor het bestuur van de RVKO aanleiding om bijgevoegd beleidsstuk, inzake Informatieplicht gescheiden ouders, vast te stellen. In het beleidsstuk zijn de wettelijke regelingen, de daarbij behorende toelichtingen en het protocol opgenomen.

Gedragscodes
Onze school heeft ten behoeve van een goede en open omgang met elkaar een aantal gedragscodes opgesteld. Deze gedragscodes beschrijven het gewenste gedrag van leerlingen en leerkrachten om pesten, discriminatie en misbruik te voorkomen.

Social Media protocol
E
en apart hoofdstuk in de gedragscode zijn de verwachtingen die we hebben van leerlingen, leerkrachten, studenten en ouders naar aanleiding van de social media. Hierover hebben ouders en leerkrachten het volgende protocol voor vastgesteld.