Mgr. Bekkersschool te Spijkenisse. Zin in school!
Samen
werking

Bibliotheek Spijkenisse
In onze school is een kleine locatie van de bibliotheek van Spijkenisse gevestigd. Hier mogen de scholen gebruik van maken en er wordt wekelijks geruild uit een keur van boeken. Daarnaast worden er in onze school en de Boekenberg, de naam van de bibliotheek Spijkenisse, regelmatig activiteiten georganiseerd.

Marimba
Naast onze school zijn er nog twee basisscholen gevestigd in ons gebouw. De Marimba is de school van het VCPO. Door samen te werken met de collegascholen in het gebouw krijgen we vaak activiteiten gedaan die we in ons eentje niet voor elkaar zouden krijgen.

Piramide
Naast onze school zijn er nog twee basisscholen gevestigd in ons gebouw. De Piramide is de school van prokind scholengroep. Door samen te werken met de collegascholen in het gebouw krijgen we vaak activiteiten gedaan die we in ons eentje niet voor elkaar zouden krijgen.

SKSalleskids
SKSalleskids is een organisatie voor kinderopvang. Veel van onze kinderen worden voor en na schooltijd deskundig opgevangen bij SKSalleskids in hetzelfde gebouw als onze school. Daarnaast verzorgt SKSalleskids de Tussen de Middag Opvang (overblijf) voor onze school.

Wijkcentrum Groenewoud
In ons gebouw is er een wijkcentrum gevestigd die ons helpt bij het organiseren van activiteiten en waarmee we een naschools aanbod organiseren. In het wijkcentrum kunnen ook ouders terecht voor activiteiten.

Zadkine College
Het Zadkinecollege is de opleiding voor MBO-studenten die de opleiding onderwijsassistent op niveau 4 volgen. Daarnaast verzorgt Zadkine-college nog een keur aan opleidingen in de omgeving van Rotterdam. De nauwe samenwerking met Zadkine maakt het mogelijk dat wij meer individuele zorg kunnen bieden aan onze leerlingen en dat studenten een goede stagemogelijkheid geboden krijgen in de praktijk.