Mgr. Bekkersschool te Spijkenisse. Zin in school!
Samen
werking

Begeleiding en Zorg voor onze kinderen

Daar waar de begeleiding en zorg voor onze kinderen de grenzen van onze mogelijkheden raken worden we ondersteund door diverse partners, ieder met hun eigen expertise.

Kwadraad
Aan onze school is een School Maatschappelijk Werker verbonden die de school ondersteunt met vragen en ouders en kinderen kan helpen bij problemen binnen het gezin. De SMW'er is een professioneel medewerker van Kwadraad.

CJG Nissewaard
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek voor iedereen die te maken heeft met gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ouders, kinderen, jongeren en professionals kunnen met hun vragen terecht bij het CJG.

Jeugd Ondersteunings Team Nissewaard (Zuid/Oost)
Een jeugdondersteuningsteam is een wijkteam waarin jeugd en gezinscoaches werken. Deze coaches kunnen helpen bij het vinden van een oplossing voor uw vragen of problemen met uw kind(eren).
Ook kunnen zij u begeleiden naar hulp die niet beschikbaar is via het CJG, maar waar vroeger een indicatie of doorverwijzing van de huisarts voor nodig was. Daarvoor kan nu via een jeugd- en gezinscoach uit het jeugdondersteuningsteam een beschikking bij de gemeente worden aangevraagd. Meer informatie vindt u hier.

Financieel preventieteam Nissewaard
Bij vragen over de  persoonlijke financiële situatie of voor hulp bij het verkrijgen van inzicht in het maandelijks te besteden budget kan er vrijblijvend en kosteloos een afspraak gemaakt worden voor een preventief financieel adviesgesprek. 
Een afspraak voor het adviesgesprek kan gemaakt worden via het mailadres: preventie@nissewaard.nl of men kan telefonisch een afspraak maken via 14 0181 (vragen naar het team preventie van de afdeling Inkomen). 
Meer informatie over de mogelijkheden tot financiële bijstand vindt u hier


Kindkracht
In het kader van Passend Onderwijs hebben scholen een zorgplicht voor de kinderen in de regio. Door samen te werken in een breder verband kan er zorg op maat worden gerealiseerd.